IMOG - 0800 99 827 - info@imog.be
Brandbaar afval

Naam

Restafval (brandbaar afval) en grof vuil zijn afvalsoorten die we niet meer nuttig kunnen gebruiken. Ze moeten gestort of vebrand worden wat uiteraard geen goede zaak is. Dit is namelijk heel kostelijk voor onze maatschappij en bovendien het minst milieuvriendelijk.

Inzameling

De huisvuilzak

Restafval of brandbaar afval kan je steeds kwijt via de huis-aan-huisinzameling. Door het afval waar mogelijk via de huisvuilzak aan te bieden, spaar je niet alleen de brandbare pers op het containerpark, maar bespaar je jezelf ook een aantal onnodige ritten naar het containerpark. Met datgene wat niet in de huisvuilzak past, kan je steeds terecht op het containerpark. Kijk wel eerst na of er geen zaken tussen zitten die toch nog gerecycleerd kunnen worden.

Gaat het om een samenstelling van hout, plastiek en /of metaal dan is de multistroom-container de juiste. In het sorteercentrum worden die grote stukken immers gebroken en wordt het hout, metaal en plastic eruit gehaald. Grote stukken materiaal die niet in de huisvuilzak kunnen en niet gerecycleerd kunnen worden, komen dus steeds minder voor. Toch zal er altijd afval blijven dat niet gerecylceerd kan worden. Is dit brandbaar materiaal, dan is 'de brandbare pers' op het containerpark de aangewezen container. Is dit inert (niet-brandbaar) dan is de container 'te storten' de enige oplossing.


Sorteerregels

Brandbaar afval (huisvuil) wordt elke week bij je thuis opgehaald. Je hoeft slechts je restafvalzak buiten te plaatsen. Met grotere hoeveelheden kan je ook op het containerpark terecht.

Niet recycleerbaar brandbaar afval

Zaken die veel te groot zijn om via de gewone huisvuilzakkenronde mee te geven


Afval dat nog mogelijkheden heeft voor recyclage.