IMOG - 0800 99 827 - info@imog.be
Autobanden

Samenstelling

Een autoband bestaat bijna voor 50% uit rubber, 20% uit roet, 20% uit staal. De rest bestaat uit (circa 10%) textiel, zinkoxide, zwavel en andere kleine fracties, afhankelijk van het soort band.

Recytyre

Sinds enige tijd is de milieubijdrage voor autobanden van kracht. Dit betekent dat je bij de aanschaf van een nieuwe autoband naast de kosten voor het product zelf een extra bedrag (grootte naargelang type band) betaalt als milieubijdrage. Met die bijdrage wordt de recyclage van oude banden gefinancierd. De organisatie die hier voor instaat en erkend wordt door de overheid (OVAM), is de vzw Recytyre. Dit is het beheersorganisme oor afvalbanden in België en werd opgericht door de 6 belangrijkste bandenproducenten, samengebracht onder de vzw Recytyre. Het Recytyre systeem, dat voortvloeit uit de regionale regelgeving, wordt georganiseerd in samenwerking met het Vlaams, Brussels Hoofdstedelijk en Waals Gewest.

Recytyre; dat zijn 170 importeurs/exporteurs die zich bij het systeem hebben aangesloten en beschikken over 5000 ophaalpunten in België. Jaarlijks verwerken ze bijna 65 000 ton afvalbanden. Dankzij het implementeren van nieuwe diensten, een nog betere traceerbaarheid en doelgerichte controles, oor het optimaliseren van de logistieke stromen en de verwerking van de afvalbanden in milieuvriendelijke kanalen, verbindt Recytyre zich ertoe duurzame oplossingen voor afvalbanden in België te verzekeren.


Sorteerregels

Oude afvalbanden voor persoonlijk gebruik kan je aanleveren op het containerpark (milieustraatje). Je mag er maximum 4 per beurt deponeren.

Afvalbanden al dan niet op velg

Afvalbanden afkomstig van personenwagens, 4x4, aanhangwagens, caravans (maximum 22 inch)

Afvalbanden afkomstig van bestelwagens, lichte bedrijfsvoertuigen (maximum 187 inch)

Afvalbanden afkomstig van motors en scooters (maximum 21 inch)

Afvalbanden van machines voor openbare werken, landbouw en industriële toepassingen.

Afvalbanden vanuit tweede bestemming (vb. landbouwsilo's)