IMOG - 0800 99 827 - info@imog.be
Klant van de installaties

Indien je op jaarbasis minder dan 250 kilogram bandbaar afval aanlevert, dan wend je je beter telkens tot het recyclagepark.

Indien je op jaarbasis meer dan 250 kilogram brandbaar afval aanlevert, dan verwachten we je in onze verbrandingsinsallatie. De tarieven voor verwerking van dit afval zijn:

  • Aanvoer op jaarbasis tussen 250 kg en 500 kg : €200 / ton
  • Aanvoer op jaarbasis tussen 500 kg en 1,25 ton : €140 / ton
  • Aanvoer op jaarbasis tussen 1,25 ton en 20 ton: €135 / ton
  • Aanvoer op jaarbasis meer dan 20 ton: €130 / ton
  • Aanvoer op jaarbasis > 250 ton:  contacteer sales@imog.be

Bovenop deze prijzen zijn de milieuheffing en 21% BTW van toepassing.

Heb je monostromen? (houtafval, kunststoffen, groenafval, papier en karton,...) Dan kan je rechstreeks klant worden van de andere installaties (groencompostering, sorteercentrum,...) Neem voorafgaandelijk de afvoer contact op voor een vrijblijvende offerte op het telefoonnummer: 0800/99.827 of stuur een e-mail naar info@imog.be

Download hier de aanvoervoorwaarden.

Download hier het document voor de basiskarakterisatie van je afvalstof. Dit document is een voorwaarde voor een toelating tot aanvoer naar Imog.