IMOG - 0800 99 827 - info@imog.be
Kortrijk

altijd een recyclagepark in de buurt

Het recyclagepark in de Karel de Goedelaan is sinds september 2020 definitief gesloten. Er blijven 3 recyclageparken open in de buurt : ten zuiden vind je het recyclagepark Rollegem, centraal kan iedereen naar het recyclagepark Imog Harelbeke en in het noordelijke deel van Kortrijk vind je het recyclagepark Heule.

Alle inwoners van Kortrijk kunnen op alle intergemeentelijke recyclageparken in de Imog regio terecht. Klik hier voor alle info en openingsuren.

Opgelet, het recyclagepark van Heule sluit op 8 februari 2021 de deuren voor renovatie. Tijdens deze sluiting gelden ruimere openingsuren in Rollegem en Maandagweg.

Recyclagepark Maandagweg blijft open enkel voor inwoners van Kortrijk en enkel voor gratis fracties tot na de verbouwing van het park in Heule. Met betalende en niet-betalende fracties kan je altijd terecht op de Diftar-parken Imog Harelbeke en Rollegem. Zodra het vernieuwde recyclagepark in Heule opent, sluit ook het park in de Maandagweg definitief de deuren. 

Openingsuren recyclagepark Rollegem

tabel openingsuren Rollegem
aanwezige afvalfracties RP Rollegem

Openingsuren recyclagepark Heule

tabel openingsuren Heule

Openingsuren recyclagepark Maandagweg

tabel openingsuren Maandagweg
aanwezige afvalfracties RP Heule en Maandagweg

Nuttige gegevens

Imog: T 0800 99 827, info@imog.be
Meldpunt Kortrijk : T 1777, leefmilieu@kortrijk.be 

bijkomende sluitingsdagen recyclageparken Kortrijk:

1-2 januari, 5 april, 1 mei, 13 mei, 24 mei, 21 juli, 1-2 november, 11 november, 25 december