IMOG - 0800 99 827 - info@imog.be
Vacatures

Word jij onze nieuwe collega ?

Imog wil bijdragen tot een duurzaam en maatschappelijk verantwoord omgaan met materialen en energie in Zuid-West-Vlaanderen door het aanbieden van een geïntegreerd beheer voor alle afvalstoffen. Hiervoor zetten we in op kostefficiënte, kwaliteitsvolle en innovatieve  dienstverleningen namens onze gemeenten-vennoten om afval te voorkomen, grondstoffen te recupereren en hernieuwbare energie te ontwikkelen.

Deze missie is het uitgangspunt om op zoek te gaan naar enthousiaste en dynamische medewerkers.

Wil jij ook meewerken aan ons groen verhaal om ervoor te zorgen dat afval een bron van grondstof en energie blijft? Klik op de functie en vul het sollicitatieformulier in.

Als PCE controleer en monitor je het goede verloop van de ganse verbrandingsinstallatie. Je monitort het verbrandingsproces, de elektriciteitsproductie, de rookgaszuivering,…  vanuit de controlezaal en ter plaatse.

 • Je interpreteert diverse meetwaarden en stuurt de installatie bij om de productie- en milieunormen te halen, bent communicatief en rapporteert naar collega’s via dagelijkse briefings.
 • Testen uitvoeren, resultaten analyseren en acties rapporteren is jouw ding.
 • Je hebt een brede interesse in wetenschap en techniek: elektriciteit, thermodynamica, chemie,…
 • Je beschikt over een hands-on mentaliteit en kleine eerstelijnsherstellingen uitvoeren schrikt jouw niet af. Een goede basiskennis van elektriciteit en mechanica zijn daarbij een must.
 • Je bent bereid om in een aantrekkelijk volcontinue systeem te werken (7 dagen werken - 7 dagen thuis).

Solliciteren kan via het online sollicitatieformulier:

voor Process Control Engineer (Master) klik hier

voor Proces Control Operator (Bachelor) klik hier

voor Proces Control Technician (sec. onderwijs) klik hier


Functie-inhoud

 • Je bent verantwoordelijk voor het ontwerp, de aanbesteding en de realisatie van dikwijls complexe installaties en projecten.
 • Tijdens het ontwerp behartig je alle fasen van het concept tot budgetraming en aanbesteding, en dit binnen de afgesproken timing.
 • Tijdens de verschillende projectfasen stuur je als projectleider soms ook collega's aan die instaan voor andere disciplines binnen het project.
 • Tijdens de uitvoeringsfase stuur je de (verschillende) aannemer(s) en/of het externe studiebureau aan om het project tot een goed einde te brengen en finaal een goed werkende installatie over te dragen aan de exploitatiediensten.
 • Je waarborgt een klantgerichte aanpak, waarbij je de vragen toch kritisch durft te bekijken en in staat bent om een goede technische oplossing uit te werken die een antwoord geeft op de aanwezige nood. Hierbij onderhoud je in alle projectfasen een uitstekende communicatie over het projectverloop met alle betrokkenen.
 • Je hebt oog voor en doet voorstellen voor interne en dienstoverschrijdende procesoptimalisaties.

 Vereiste competenties

 • Je hebt een masterdiploma in de ingenieurswetenschappen.
 • Een eerste werkervaring en kennis van overheidsopdrachten zijn een pluspunt.
 • Je hebt sterke communicatievaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je hebt organisatietalent en je kan goed coördineren.
 • Je werkt graag zelfstandig maar je bent ook een goede teamspeler.
 • Je kan vlot werken met Word en Excel.

Functie inhoud

 • Je werkt beleidsvoorstellen en adviezen uit met het oog op een kwaliteitsvolle voorbereiding en bijsturing van het beleid.
  • Verzamelen en analyseren van beleidsinformatie
  • Herkennen en analyseren van relevante signaelen uit het werkveld
  • Proactief inspelen op vragen, behoeften, ontwikkelingen en trends
  • Vertalen van strategie en beleid naar concrete acties en doelstellingen
  •  Opmaken van beleidsvoorbereidende dossiers en nota's
  •  Evalueren van de dienstverlening en formuleren van voorstellen ter verbetering
 • Je leidt en coacht een team van 4 collega's
 • Je beheert het financieel meerjarenplan. Je duidt kritische procesindicatoren en volgt deze nauwgezet op. Je brengt risico's in kaart en plant scenario's
 • Je optimaliseert de processen op proactieve wijze
 • Je coördineert de boekhouding van A tot Z. Je past hierbij jouw eigen expertise in accounting en finance toe.
 • Je volgt de relevante wetgeving omtrent boekhouden en finance op en vertaalt de nodige wijzigingen binnen jouw team.

Functie-inhoud

 • Focus op de gezondheid en het welzijn van de medewerkers.
 • Opmaken van een strategisch welzijnsbeleid.
 • In kaart brengen van absenteïsme en herkennen van presenteïsme.
 • Opvolgen van ziekte en langdurig afwezige medewerkers.
 • Begeleiden van de re-integratie van langdurig zieke medewerkers.
 • Bijdragen aan een gezonde werkomgeving.
 • Uitvoeren van POP-gesprekken en deze cyclus van nabij opvolgen en ondersteuning bieden aan leidinggevenden.
 • Optreden als vertrouwenspersoon (te volgen opleiding).
 • Organiseren van HR-thematische evenementen in klein of groot formaat.
 • Ondersteunen bij inhouse georganiseerde selectieprocedures (m.n. contact met kandidaten, screenen CV’s, administratie, ...)
 • Uitvoeren van screening en selectie van uitzendkrachten.
 • HR-projecten administratief ondersteunen en hierbij ook betrokken zijn of kleine HR-projecten leiden.
 • Opmaken KPI’s.

Vereiste competenties

 • Minstens een bachelor-diploma in het domein Arbeids- en organisatiepsychologie of Pedagogische wetenschappen.
 • Ervaring in beleidsondersteuning en/of HR is een pluspunt.
 • Zelfstandig én in teamverband werken
 • Leergierig zijn
 • Proactief werken
 • Kritisch denken
 • Initiatief nemen
 • Professioneel taalgebruik (mails e.d.)
 • Positieve ingesteldheid
 • Discreet zijn

Functie-inhoud

 • Accurate kennis van relevante wetgeving onderhouden. Wijzigingen of nieuwigheden implementeren in de organisatie.
 • Opmaak van interne HR-procedures.
 • Beleidsmatige voorbereiding opmaken en beleidsondersteuning bieden.
 • HR-projecten administratief ondersteunen en hierbij ook betrokken zijn of kleine HR-projecten leiden.
 • Opmaken KPI’s.
 • Samen met een collega het interimverhaal trekken (selectie en werving, prestaties, planningen, facturen …).
 • Ondersteunen bij inhouse georganiseerde selectieprocedures (m.n. contact met kandidaten, screenen CV’s, administratie, ...)
 • Uitvoeren van payroll van A tot Z!
 • Behartigen van de personeelsdossiers en de bijhorende flows uitvoeren.

Vereiste competenties

 • Minstens een bachelor-diploma in een HR-gerelateerde richting
 • Grondige kennis van sociale wetgeving.
 • Ervaring in beleidsondersteuning en/of HR is een pluspunt.
 • Aandachtig en nauwkeurig werken.
 • Zelfstandig én in teamverband werken.
 • Leergierig – interesse in HR.
 • Proactief werken.
 • Logisch en cijfermatig inzicht.
 • Kritisch denken.
 • Initiatief nemen.
 • Met Excel kunnen werken, hanteren en begrijpen van formules.
 • Professioneel taalgebruik (mails e.d.).
 • Positieve ingesteldheid.
 • Discreet zijn.

Functie-inhoud

 • Het beheren van diverse informatica-en telecomsystemen en netwerken.
 • Je werkt autonoom of projectondersteunend bij de ontwikkeling en implementatie van diverse (nieuwe) informaticaprojecten.
 • Je waakt mee over de coherentie van het ICT-landschap, navigatie en de gebruiksvriendelijkheid van de toepassingen. Hiertoe vertaal je de functionele behoeften van de eindgebruikers naar technische eisen en houd je hierbij rekening met de mogelijke impact op de infrastructuur.
 • Je vervult beurtelings samen met je collega’s, een permanentierol.

Vereiste competenties

 • Je bent in het bezit van een bachelor Informatica. Ervaring is een troef
 • Je hebt een grondige kennis van een server-, applicatie- en databankbeheer, netwerkbeheer en -infrastructuur, courante softwaretoepassingen.
 • Je hebt ook brede interesse in andere informaticatoepassingen: softwareontwikkeling.
 • Je bent een klantgerichte en flexibele teamspeler en helpt met plezier je collega’s verder bij kleine en grote vragen.

Functie-inhoud

 • Administratief opvolgen en registreren van de aan- en afvoer van afvalstromen
    o Creëren van badges
    o Beheren van klanten en leveranciers
    o Opmaken van lijsten en statistieken over de afvalstromen
 • Aanvragen diverse bestellingen administratief verwerken.Beheren van diverse mailboxen en beantwoorden van telefonische klantenvragen.
 • Instaan voor een warm en klantvriendelijk onthaal van klanten en leveranciers.
 • Acceptatie van afvalstoffen.

Functie inhoud

 • Administratief opvolgen en registreren van de aan- en afvoer van afvalstromen
  • Opvolgen van de wettelijk vereiste documenten
  • Beheren van wegingen via de weegbruggen met weegbadges
  • Creëren van badges
  • Beheren van klanten en leveranciers
  • Opmaken van lijsten en statistieken over de afvalstromen
 • Administratief ondersteunen van de dienst Sales
  • Beheren van de commercialiseringen
  • Aanvragen offertes verwerken
  • Administratief opvolgen van projecten
  • Dagelijks analyses uitvoeren in Excel
 • Beheren van diverse mailboxen en beantwoorden van telefonische klantenvragen.

Functie inhoud

 • Instaan voor het elektrisch onderhoud, herstellen en verbeteren van de verschillende installaties. Dit omvat onder meer depannages van containerpersen, nazicht verlichting, onderhoud pompen, fout zoeken, onderhoud van de verschillende installaties,…
 • Storingen oplossen in kader van de sturing en werking van de hardware aanwezig op de recyclageparken (zoals slagbomen, detectieogen, meldzuilen,…) binnen de Imog-regio.
 • Uitvoeren van diverse projecten en geplande onderhoudswerken gaande van het kableren van kasten, trekken van kabels, periodieke elektrische keuring, onderhoud HS en LS cabine.

Functie inhoud

 • Instaan voor het elektrisch onderhoud, herstellen en verbeteren van de verschillende installaties (verbrandingsproces, elektriciteitsproductie, rookgaszuivering, warmtenet, camerabewaking, weeginfrastructuur, …) waarbij soms van een heftruck of hoogtewerker gebruik gemaakt wordt.
 • Meehelpen bij het algemeen onderhoud van de site.
 • Uitvoeren van diverse projecten en geplande onderhoudswerken gaande van het kableren van kasten, trekken van kabels, periodieke elektrische keuring, onderhoud HS en LS cabine en elektrische testen nieuwe installaties.

Functie inhoud

 • Instaan voor het mechanisch onderhoud, herstellen en verbeteren van de verschillende installaties (verbrandingsproces, elektriciteitsproductie, rookgaszuivering, warmtenet, transportbanden, pompen, reductoren,…)
 • Instaan voor het uitvoeren van lasconstructiewerken (piping vervangen, algemene herstellingen, …)
 • Jekan in de exploitatieploeg worden ingezet als vervangend bediener rolbrug.

Functie inhoud

 • Je kan goed werken met elektromechanische en/of elektrische circuits en hydraulisch circuits.
 • Werkdomein vooral vrachtwagens maar ook mobiele arbeidsmiddelen / landbouwmachines.
 • Instaan voor het herstellen en zorgen voor het preventief en curatief onderhoud.
 • Je kan technische schema's lezen en begrijpen.
 • Je wilt vooral veel bijleren.

Functie inhoud

 • Je bent het aanspreekpunt voor de Hulprecyclageparkwachters.
 • Je volgt de administratie van de recyclageparken op.
 • Je draagt verantwoordelijkheid voor de kassa.
 • Je staat in voor het dagelijkse onderhoud en garandeert er de veiligheid.
 • Je sorteert KGA
 • Je houdt toezicht op de verkeersstromen en doet nodige correcties
 • Je informeert de dispatch en externe vervoerders als recipiënten vol zijn.
 • Een driemaandelijkse bijscholing houdt je op de hoogte van alle recente ontwikkelingen.

Functie inhoud

 • Je staat in voor het dagelijkse onderhoud en garandeert er de veiligheid.
 • Je sorteert KGA
 • Je houdt toezicht op de verkeersstromen en doet nodige correcties
 • Je informeert de dispatch en externe vervoerders als recipiënten vol zijn.
 • Een driemaandelijkse bijscholing houdt je op de hoogte van alle recente ontwikkelingen.

Waarom werken bij Imog ?

 • Volledige 13e maand.
 • Maaltijdcheques € 7,25 per gewerkte dag.
 • Hospitalisatieverzekering.
 • Groepsverzekering (3%).
 • Verzekering gewaarborgd inkomen.
 • Fietsvergoeding € 0,24 per kilometer.
 • 90% tussenkomst in abonnement openbaar vervoer voor woon-werk verkeer.
 • Een interessante verlofregeling minimum 26 dagen – maximum 28 dagen jaarlijkse vakantie.
 • Extra feestdagen: 11 juli, 2 november, 15 november en 26 december.
 • Je kan in eigen streek aan de slag volgens een regime die voldoet aan jouw noden.
 • Je kan werken met moderne technieken en hoogtechnologische apparatuur.
 • Arbeidsveiligheid en bijhorend overleg zijn belangrijk voor ons.
 • Werken in een duurzame organisatie.
 • Wij houden sterk van onze waarden en verwachten dan ook van elke collega dat deze actief uitgedragen worden:
  • Klantgerichtheid: we plaatsen de klant centraal en zoeken steeds kansen om de klantentevredenheid te blijven verhogen.
  • Integriteit : We oefenen onze job uit op een zorgvuldige manier en handelen steeds op een verantwoorde wijze.
  • Loyaliteit: Wij handelen steeds naar de belangen van IMOG en zijn een trotse medewerker.
  • Betrokkenheid: Wij denken en handelen met zicht op de toekomst.
  • Respect: Wij respecteren eenieder binnen onze organisatie.
  • Veiligheid: Veilig werken dragen wij hoog in het vaandel.
 • Wij werken vol goesting samen rond 4 centrale woorden die wij in een klavertje vier samenbrengen: uw n°1, Doen, Gezond en Innovatief. Deze woorden vertalen onze visie en missie in concrete zaken.

Wil je graag aan de slag als jobstudent ?

Ben je 18 en wil je graag een vakantiejob bij Imog ? Vul dan de aanvraagfiche in en mail die terug naar sollicitaties@imog.be

De fiche kan je hier downloaden.