IMOG - 0800 99 827 - info@imog.be
Vacatures

Kom onze “Recyclagepark Academy” vervoegen

Bijverdienste, vakantiejob of uitzendkracht ?

Heb je een hart voor het milieu?

Kom je graag onder de mensen?

Word je graag ingezet wanneer het jou past?

Lijkt een job op het recyclagepark iets voor jou?

Ben je op zoek naar een job tijdens het weekend en de vakantieperiodes?

Kan je alle vragen met JA beantwoorden? Dan ben JIJ de persoon die we zoeken!

Imog wil haar parkwachtersteam uitbreiden door een poule van werkkrachten aan te leggen die tijdelijk tewerkgesteld kunnen worden op de recyclageparken van Imog en dat overwegend tijdens weekends, vakantieperiodes en brugdagen.

Na een korte opleiding word je, wanneer het jou past, ingezet als ondersteuning bij onze recyclageparkwachters. Bij ziekte, verlof of tijdens piekmomenten op de parken zal je opgebeld worden. Jij beslist zelf of je al dan niet ingaat op de vraag en kiest het park en het moment van jouw keuze.

Wil je tot de “Recyclagepark Academy” behoren?

Omdat Imog kwalitatieve ondersteuning wil bieden op de recyclageparken krijgt elke toekomstige hulpparkwachter een opleiding bestaande uit verschillende modules en stagedagen. Tijdens die modules komen onderstaande items aan bod:

Module 1 op maandag 1 april 2019

Voormiddag

 • Introductie RP-wachters Academie: doelstelling en inhoud
 • Algemene kennis omtrent afvalbeleid
 • Diftar op het recyclagepark
 • Het recyclagepark voorgesteld als ‘reversed logistics’
 • Sorteerregels 1
 • Veiligheid op het RP
 • Theoretische proef

Namiddag

 • Stage 1 op het recyclagepark en specifiek in kader van de sorteerregels zoals meegekregen in de voormiddag (planning op te maken in functie van aantal deelnemers i.f.v. beschikbaarheid op de RP-en)

Stage 1 op dinsdag 2 april 2019

Voormiddag

 • Stage 1 op het recyclagepark en specifiek in kader van de sorteerregels zoals meegekregen in de voormiddag dag 1 (planning op te maken in functie van aantal deelnemers i.f.v. beschikbaarheid op de RP-en)

Namiddag

 • Stage 1 op het recyclagepark en specifiek in kader van de sorteerregels zoals meegekregen in de voormiddag dag 1 (planning op te maken in functie van aantal deelnemers i.f.v. beschikbaarheid op de RP-en)

 

Module 2 op woensdag 3 april 2019

Voormiddag

 • Sorteerregels 2
 • Klantvriendelijk onthaal
 • KGA / AEEA
 • EHBO
 • Theoretische proef 2

Namiddag

 • Stage 2 op het recyclagepark en specifiek in kader van de sorteerregels zoals meegekregen in de voormiddag dag 3.

Stage 2 op donderdag 4 april 2019

Voormiddag

 • Stage 2 op het recyclagepark en specifiek in kader van de sorteerregels zoals meegekregen in de voormiddag dag 3.

Namiddag

 • Stage 2 op het recyclagepark en specifiek in kader van de sorteerregels zoals meegekregen in de voormiddag dag 3.

Module 3 op vrijdag 5 april 2019

Voormiddag

 • Sorteerregels 3
 • Asbestcement
 • Radioactieve weesbronnen
 • Theoretische proef 3

Namiddag

 • Stage 2 op het recyclagepark en specifiek in kader van de sorteerregels zoals meegekregen in de voormiddag dag 3.

Om door te gaan naar module 2 of 3 dient u te slagen voor de theoretische proef van de voorgaande module!!

Module 4 (data nog in te plannen)

Een keer geslaagd voor module 3 dienen er zodra als mogelijk nog 2 stagedagen succesvol afgewerkt die ingepland zullen worden in functie van het aantal kandidaten en tevens naar beschikbaarheid op de betrokken recyclageparken.

Hoe solliciteren?

Vul bijgaand sollicitatieformulier in of neem contact op met Imog via personeel@imog.be. De sollicitaties dienen ons te bereiken tegen 25/03/2019


Waarom aan de slag bij Imog?

Imog is op vandaag uitgegroeid tot een volwaardige organisatie inzake afvalverwerking. Bovendien beleeft de milieusector een echte "boom" in België.

Al onze activiteiten vragen een consequente begeleiding en opvolging. De verdienste van dergelijk uitgebouwd apparaat dankt Imog vooral aan de dagelijkse inzet van zijn bekwame medewerkers. In een open sfeer is er ruimte voor een dialoog tussen de gemeenten, de directie en het personeel. Samen staan we klaar om nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen aan te pakken.

Met de groei van het takenpakket groeit ontegensprekelijk ook de vraag naar gekwalificeerde en enthousiaste medewerkers. Want ook samen met u wenst Imog in de toekomst aan een duurzaam en actief afvalbeleid te bouwen.

 • in eigen streek aan de slag
 • afwisselend werk
 • moderne technieken en hoogtechnologische apparatuur
 • continue uitbreiding en vernieuwing
 • arbeidsveiligheid en -overleg
 • een duurzaam ethisch verantwoord beleid
 • werkzekerheid; afval is van alle tijden
 • alle mogelijkheden: dag-, ploeg-, week- of weekendwerk
 • continu opleidingsprogramma

Wil je graag aan de slag als jobstudent ?

Ben je 17+ en wil je graag een vakantiejob bij Imog ? Vul dan de aanvraagfiche in en mail die terug naar personeel@imog.be

De fiche kan je hier downloaden.