IMOG - 0800 99 827 - info@imog.be
Vacatures

Hoe solliciteren ?

Solliciteren kan via het online sollicitatieformulier. Klik op de functienaam om het invulformulier te openen.

Schriftelijk solliciteren kan ook per brief gericht aan de voorzitter dhr. Rik Soens, Kortrijksesteenweg 264 te 8530 Harelbeke of via e-mail: personeel@imog.be.

Sollicitaties moeten ons bereiken tegen 19 oktober 2018.

Schriftelijke proeven zijn gepland op 24 oktober 2018. 

Mondelinge proeven nog nader te bepalen


Functieomschrijving

Je wordt verantwoordelijk voor de volledige technische opvolging  (preventieve- en curatieve onderhoud) van alle rollend materieel (on- en off-site) en installaties aanwezig op de site te Moen alsook van de technieken op de recyclageparken binnen het werkingsgebied van Imog. Je rapporteert rechtstreeks aan de Plant Manager en bent zijn rechterhand op vlak van techniek en opvolging ervan.

Het gaat hier over heel diverse technieken op velerlei vlak:

Sorteerinstallaties voor hout & multistroom, ventilatoren en afzeefinstallaties op de compostering, werking van pompen op deponie alsook de stortgasmotor met elektriciteitsproductie en opvolging van het intern warmtenet hieraan gekoppeld, opschoningsinstallatie voor bodemassen, verlichting op de volledige site, wielladers, heftrucks, kranen, vrachtwagenpark,…

Je takenpakket omvat onder meer:

 • Verdeling van de diverse technische taken aan het uitvoerend personeel, toezicht op de werking van de installatie, toezicht op het functioneren van het uitvoerend personeel in relatie met de techniek van de installatie, assistentie bij specifieke technische taken, onderhoud, werking, herstellingen.Verantwoordelijk voor opmaken en opvolgen van werkplanning, verlofplanning, aanwezigheden en afwezigheden, contact met het personeel en hun relatie met hun werk, sociale opvang in eerste lijn.
 • Contact en overleg met gespecialiseerde contractors bij het uitvoeren van werken en onderhoudswerkzaamheden in opdracht.
 • Uitwerken technische oplossingen, samen met hiërarchische verantwoordelijken, inwendige diensten, studiebureaus, uitwendige diensten of aannemers.
 • Continu verbeteren en optimaliseren van de werking van de diverse technieken.
 • Meehelpen aan het opmaken van bestekken voor vernieuwingen en vervangingen qua techniek, dit in samenwerking met onze projectingenieur.
 • Toezicht, opvolging en verantwoordelijkheid in relatie met relevante regel- en wetgeving.
 • Bijhouden van de nodige administratie in kader van het goed uitvoeren van opdrachten.
 • Aansturen en/of begeleiden van collega’s.

Profiel

Diploma industrieel ingenieur, elektromechanica of gelijkwaardig met enorme interesse voor- en gebeten door techniek in diverse domeinen.

Gedragscompetenties

je levert een bijdrage aan de visieontwikkeling binnen het eigen beleidsdomein, je ontwikkelt voorstellen en plannen op basis van uitgestippelde organisatiestrategie, je kan bij complexe situaties de verschillende belangen goed inschatten, je lost problemen op door de oorzaken weg te nemen, je begeleidt medewerkers om hun competenties te ontwikkelen via coaching, je betrekt anderen bij besluitvorming, je anticipeert op veranderingen en ontwikkelt hiertoe strategieën, je handelt integer in een veelheid aan situaties, je vertegenwoordigt de organisatie op passende wijze bij anderen en externe contacten, je kan goed werken met Office-programma’s en bereidt om o.a. ERP-software aan te leren, je bent een teamplayer binnen een ervaren en competente organisatiestructuur.

   Ons aanbod

   voltijdse tewerkstelling, aantrekkelijk salaris conform de wettelijke baremaschalen + voordelen alle aard zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, aanvullend pensioen, fietsvergoeding, GSM, …


   Functieomschrijving

   je ondersteunt de dienst informatica en helpt bij de automatisering en digitalisering binnen de diverse afdelingen en staat in voor de betrouwbare werking, het beheer, het onderhoud en de verdere coherente ontplooiing van de informatiesystemen, het netwerk en de telefonie. Naast het dagelijkse operationele werk heeft deze dienst ook een adviserende rol naar de directie in verband met het opvolgen en integreren van nieuwe ICT technieken en evoluties.

   Je takenpakket omvat onder meer:

   • ·         Beheer en onderhoud van de ICT infrastructuur, security, serversoftware, informatiesystemen en telefonie.
    Dit omvat o.a. volgende taken: verzamelen en analyseren van beleidsinformatie, herkennen en analyseren van relevante signalen uit het werkveld. Proactief inspelen op vragen, behoeften, ontwikkelingen, trends, … Vertalen van strategie en beleid naar concrete acties en doelstellingen, opmaken van beleidsvoorbereidende dossiers en nota’s. Evalueren van de dienstverlening en formuleren van voorstellen ter verbetering. Organiseren en eventueel zelf geven van opleidingen.

   • Coördinatie –intern en extern- van ICT infrastructuur, serversoftware en telecom projecten. Dit omvat o.a. volgende taken: inwinnen van informatie, uitvoeren van onderzoek (bijv. op vlak van reglementering) of detecteren van behoeften bij klanten of interne medewerkers. Opmaken van draaiboeken en initiëren en opvolgen van samenwerking met anderen.
   • Second line ICT gebruiksondersteuning

    Profiel

    Bij voorkeur heb je een IT-opleiding genoten met specialisatie of stage in IT-infrastructuur.

    Gedragscompetenties

    je hebt een brede allround kennis van server en client beheer, netwerken, netwerkonderdelen en security (Windows Server, Active Directory, GPO, Exchange, SQL server, beheer van Windows 7 en 10, VMWare, LAN, VLAN, switches, routers, access points, firewall, backup systemen,…) maar daarnaast ook van gebruikers toepassingen (Office). Je hebt gevoel voor organisatie en gestructureerd werken, je bent vlot in omgang met mensen en je schuwt geenszins om erin te vliegen en doelgericht het gewenste eindresultaat te realiseren.  Je werkt zelfstandig en bent flexibel om je tijdsplanning aan te passen aan de wensen van de doelgroepen, je bent vlot, sociaal, leergierig en een probleem solver. Je bent discreet en betrouwbaar en je bent bereid om te participeren in de ICT wachtdienst beurtrol en 1 avond per maand van permanentie te zijn.

     Ons aanbod

     voltijdse tewerkstelling, aantrekkelijk salaris conform de wettelijke baremaschalen + voordelen alle aard zoals onder meer maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, aanvullend pensioen, fietsvergoeding,…


     Waarom aan de slag bij Imog?

     Imog is op vandaag uitgegroeid tot een volwaardige organisatie inzake afvalverwerking. Bovendien beleeft de milieusector een echte "boom" in België.

     Al onze activiteiten vragen een consequente begeleiding en opvolging. De verdienste van dergelijk uitgebouwd apparaat dankt Imog vooral aan de dagelijkse inzet van zijn bekwame medewerkers. In een open sfeer is er ruimte voor een dialoog tussen de gemeenten, de directie en het personeel. Samen staan we klaar om nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen aan te pakken.

     Met de groei van het takenpakket groeit ontegensprekelijk ook de vraag naar gekwalificeerde en enthousiaste medewerkers. Want ook samen met u wenst Imog in de toekomst aan een duurzaam en actief afvalbeleid te bouwen.

     • in eigen streek aan de slag
     • afwisselend werk
     • moderne technieken en hoogtechnologische apparatuur
     • continue uitbreiding en vernieuwing
     • arbeidsveiligheid en -overleg
     • een duurzaam ethisch verantwoord beleid
     • werkzekerheid; afval is van alle tijden
     • alle mogelijkheden: dag-, ploeg-, week- of weekendwerk
     • continu opleidingsprogramma

     Wil je graag aan de slag als jobstudent ?

     Ben je 17+ en wil je graag een vakantiejob bij Imog ? Vul dan de aanvraagfiche in en mail die terug naar personeel@imog.be

     De fiche kan je hier downloaden.