IMOG - 0800 99 827 - info@imog.be
Vacatures

Hoe solliciteren ?

Solliciteren kan via het online sollicitatieformulier. Klik op de functienaam om het invulformulier te openen.

Schriftelijk solliciteren kan ook per brief gericht aan de voorzitter dhr. Rik Soens, Kortrijksesteenweg 264 te 8530 Harelbeke of via e-mail: personeel@imog.be.

Sollicitaties moeten ons bereiken tegen 24 augustus 2018.

Schriftelijke proeven zijn gepland op 5 september 2018. 

Mondelinge proeven nog nader te bepalen


Functieomschrijving

 • Coördinatie HR-instrumenten
 • Coördinatie loonadministratie
 • Coördinatie personeelsadministratie
 • Coördinatie statistieken rond personeelszaken
 • Opvolgen, implementeren en vertalen nieuwe ontwikkelingen wet- en regelgeving
 • Vorming geven rond HR-topics

  Profiel : Master- of bachelorsdiploma in de humane wetenschappen of gelijkwaardig door ervaring

  Gedragscompetenties

  • Je schrijft teksten in een duidelijke structuur en logische opbouw en past je taalgebruik aan de doelgroep aan.
  • Je hebt gevoel voor organisatie en kan gestructureerd werken.
  • Je blijft resultaat- en kwaliteitsgericht werken onder tijdsdruk en brengt prioriteiten aan.
  • Je persoonlijkheid kenmerkt zich door daadkracht en proactiviteit met flexibiliteit en innovativiteit.
  • Je werkt nauwkeurig en punctueel.

   Ons aanbod

   voltijdse of deeltijdse tewerkstelling, aantrekkelijk salaris conform de wettelijke baremaschalen + voordelen alle aard zoals onder meer maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, aanvullend pensioen, fietsvergoeding,…

   Plaats tewerkstelling: Harelbeke


   Functieomschrijving

   • Coördinatie van de boekhouding
   • Coördinatie van de wegingen via de weegbruggen en weegbadges
   • Coördinatie van klanten en leveranciers
   • Statistische gegevens bijhouden omtrent onze afvalstromen
   • Coördinatie verzekeringsdossiers
   • Opvolgen, implementeren, vertalen en verzamelen boekhoudkundige gegevens voor beleidsuitvoering
   • Implementeren en ondersteunen van ICT-projecten voor de processen in de administratie, boekhouding en personeel
   • Ondersteuning bij het implementeren en het verbeteren van nieuwe bedrijfsprocessen.

    Profiel

    Master-of bachelorsdiploma in de fiscaliteit of economische richting of gelijkwaardig door ervaring

    Gedragscompetenties

    Je overtuigt, bent flexibel, met vlotte communicatiestijl en vakkennis. Je weet je te onderscheiden door je zin voor analyse en synthese in combinatie met een kwaliteitsvolle en klantgerichte houding. Een deadline zie je als een uitdaging. Je kunt zelfstandig en in team werken. Je bezit een grote affiniteit voor ICT-technologische basiskennis m.b.t. software, databases en toepassingssoftware. Perfecte kennis van Excel. Kennis van AX is een pluspunt.

     Ons aanbod

     voltijdse of deeltijdse tewerkstelling, aantrekkelijk salaris conform de wettelijke baremaschalen + voordelen alle aard zoals onder meer maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, aanvullend pensioen, fietsvergoeding,…


     Functieomschrijving

     • Strategisch en beleidsmatig opvolgen van de verschillende diensten binnen de afdeling.
     • Opvolgen en implementeren van: het afvalstoffenplan, optimalisaties & innovaties op vlak van recycleren/inzamelen.
     • Uitwerking en implementatie van (nieuwe) activiteiten in overleg met andere interne diensten.
     • Opmaken van een financieel en economisch businessplan voor het opstarten van (nieuwe) inzamelactiviteiten.
     • Opmaken van bestekken/overheidsopdrachten in het kader van inzameling/verwerking.
     • Optimalisatie van bestaande dienstverlening
     • Kosten/Baten opvolging van de logistieke activiteiten.
     • Rapporteren aan de algemeen directeur en plant manager Moen.
     • Eindverantwoordelijk bij het opmaken van facturatie voor de boekhouding vanwege de medewerker logistiek. Dit omvat ondermeer:
     • Het afleveren van de afgedrukte facturen voor verzending dit betreffende al onze inkomende en uitgaande afvalstromen
     • Coördinatie van de opvolging van rappels van inkomende facturen.
     • ADR-veiligheidsverantwoordelijke binnen de logistieke werking Imog.
     • Dagdagelijks coördineren van de logistieke activiteiten en eindverantwoordelijk voor de resultaten ervan in functie van een kwaliteitsvolle en vlotte uitvoering.
     • Coachen en begeleiden van de medewerkers logistiek zodat de dienst beschikt over gemotiveerde en competente medewerkers.

      Profiel

      Je bent in bezit van een masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring.  Je kent je eigen sterktes en zwaktes. Brengt bij tijdsdruk prioriteiten aan en blijft doelgericht werken.

      Gedragscompetenties:

      Je richt zich op de hoofdlijnen en langere termijn. Je levert een bijdrage aan die visieontwikkeling binnen het eigen beleidsdomein. Je kan bij complexe situaties de verschillende belangen goed inschatten. Je zorgt ervoor dat mensen en middelen efficiënt ingezet worden met het oog op een gezamenlijke doelstelling. 

      Ons aanbod

      Voltijdse tewerkstelling, aantrekkelijk salaris conform de wettelijke baremaschalen + voordelen alle aard zoals onder meer maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, aanvullend pensioen, fietsvergoeding, GSM, …


      Functieomschrijving

      Je staat in voor het uitvoeren van logistieke opdrachten voor alle opdrachtgevers van en voor Imog. Dit omvat onder meer: ophaling hol en vlak glas; ledigen ondergrondse afvalrecipiënten; ophalen van grof vuil, enz. Je vervoert afvalsoorten van recyclageparken naar diverse verwerkingsplaatsen met diverse transportmiddelen zodat alle afval conform de wettelijke verplichtingen wordt opgehaald binnen een vlotte werking van het recyclagepark. Je bent verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud van transportmateriaal: instaan voor het proper houden van het ter beschikking gestelde transport- en werkmateriaal binnen de werkomgeving en dit zowel op de sites van Imog als binnen het totale werkingsgebied van de dienstverlening. Je werkt polyvalent aan eenvoudige opdrachten bij andere ploegen of afdelingen.

      Profiel

      Rijbewijs CE (vakbekwaamheidsattest), ADR pluspunt, ervaring met remorque.

      Gedragscompetenties

      Je kan samenwerken, bent klantgericht, stressbestendig en flexibel. Je werkt nauwgezet.

      Ons aanbod

      Een 2-wekensysteem in een dagritme (43u of 28u/week) met een gemiddelde van 130 inhaaluren op jaarbasis. Een voltijdse tewerkstelling, aantrekkelijk salaris conform de wettelijke baremaschalen + voordelen alle aard zoals onder meer maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, aanvullend pensioen, fietsvergoeding,…

       


      Functieomschrijving

      Opvolging administratie recyclageparken. Uitvoeren van administratieve en praktische taken. Dit omvat onder meer: werkschema’s opmaken, bijhouden van verkoop cijfers werking recyclagepark, openen en afsluiten van het recyclagepark, deponeren van de kassa bij de bank, .. Dit alles ter ondersteuning van de Assistente plant manager Moen.

       Profiel

       Je bent in bezit van een A2 diploma of gelijkwaardig door ervaring.

       Je bent zelfstandig, maar toch een teamplayer. Je geeft duidelijke feedback en stuurt bij indien nodig. Je herkent weerstand en gaat hier gepast mee om.

       Gedragscompetenties

       Je bouwt mee aan een positief image van de organisatie.

       Je verandert op praktische wijze plan of aanpak om het beoogde resultaat efficiënter te kunnen bereiken.  Je zoekt naar de meest optimale werkmethoden. Je zorgt voor een goede werkverdeling en duidelijke prioriteiten. Geeft duidelijke feedback en stuurt bij indien nodig.

       Ons aanbod

       Voltijdse tewerkstelling, aantrekkelijk salaris conform de wettelijke baremaschalen + voordelen alle aard zoals onder meer maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, aanvullend pensioen, fietsvergoeding,…


       Waarom aan de slag bij Imog?

       Imog is op vandaag uitgegroeid tot een volwaardige organisatie inzake afvalverwerking. Bovendien beleeft de milieusector een echte "boom" in België.

       Al onze activiteiten vragen een consequente begeleiding en opvolging. De verdienste van dergelijk uitgebouwd apparaat dankt Imog vooral aan de dagelijkse inzet van zijn bekwame medewerkers. In een open sfeer is er ruimte voor een dialoog tussen de gemeenten, de directie en het personeel. Samen staan we klaar om nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen aan te pakken.

       Met de groei van het takenpakket groeit ontegensprekelijk ook de vraag naar gekwalificeerde en enthousiaste medewerkers. Want ook samen met u wenst Imog in de toekomst aan een duurzaam en actief afvalbeleid te bouwen.

       • in eigen streek aan de slag
       • afwisselend werk
       • moderne technieken en hoogtechnologische apparatuur
       • continue uitbreiding en vernieuwing
       • arbeidsveiligheid en -overleg
       • een duurzaam ethisch verantwoord beleid
       • werkzekerheid; afval is van alle tijden
       • alle mogelijkheden: dag-, ploeg-, week- of weekendwerk
       • continu opleidingsprogramma

       Wil je graag aan de slag als jobstudent ?

       Ben je 17+ en wil je graag een vakantiejob bij Imog ? Vul dan de aanvraagfiche in en mail die terug naar personeel@imog.be

       De fiche kan je hier downloaden.