IMOG - 0800 99 827 - info@imog.be
Nieuws

RECOVER pakt uit

27-11-2018

Lokale besturen willen een voortrekkersrol spelen in de zoektocht naar een verbetering van het huidige systeem van inzameling van verpakkingsafval in Vlaanderen.

Elf Vlaamse afvalintercommunales en de stad Antwerpen verenigden zich in het samenwerkingsverband Recover om oplossingen te vinden om het huidige beleid verder te verbeteren. Recover analyseerde het bestaande systeem met behulp van acht verschillende deelonderzoeken en ging op zoek naar nieuwe beleidsinstrumenten. Het samenwerkingsverband bracht de belangrijkste resultaten samen in dit onderzoeksrapport en doet in het laatste hoofdstuk concrete beleidsvoorstellen. Op 25 oktober 2018 presenteerde Recover zijn resultaten tijdens het congres "Recover pakt uit!". de presentaties kan je hier terugvinden:

https://interafval.be/actueel/recover-pakt-uit

Bestanden:
Recover_brochure.pdf5.0 M