IMOG - 0800 99 827 - info@imog.be
Nieuws

Laat je niet vangen door de buxusmot

26-04-2018

De buxusmot slaat dezer dagen genadeloos toe in Vlaanderen. Menig bezitter van een prachtige siertuin of fraaie haag vervloekt deze Aziatische exoot die zijn buikje rond eet met de buxusplant. Aangetaste buxusstruiken composteer je beter niet zelf.

De buxusmot - en vooral de rupsen ervan - kan veel schade aanrichten in je tuin. De buxusmot slaat dezer dagen genadeloos toe in Vlaanderen. Menig bezitter van een prachtige siertuin of fraaie haag vervloekt deze Aziatische exoot die zijn buikje rond eet met de buxusplant.

Thuiscomposteren van buxusmateriaal is af te raden. De afdoding kan hier zeker niet worden gegarandeerd. Aangetaste buxusstruiken composteer je dus beter niet zelf.

Maar, professionele compostering biedt hoop! Het groenafval wordt verwerkt in de composteringsinstallatie in Moen. De temperatuur van onze professionele composteringsinstallatie klimt immers hoog genoeg om eitjes en rupsen voldoende af te doden.

Aangetaste hagen, struiken of snoeiresten composteer je dus beter niet zelf, maar voer je af naar het recyclagepark. Dek de lading goed af voor vervoer, om onderweg verspreiding van de besmetting te vermijden. Er wordt gevraagd om het buxusmateriaal in gesloten plastic zakken of afgedekt af te voeren. Dit om onderweg verspreiding te vermijden. Het is echter belangrijk dat het afdekzeil en de plastic zak niet bij het groenafval terecht komt. Extra controle op de recyclageparken zal gebeuren om de kwaliteit van de compost te garanderen.

 

Het materiaal moet zo snel mogelijk gecomposteerd worden. Dit betekent dat burgers de resten best geen weken laten liggen in hun tuin of garage, maar dat ook een snelle afvoer van het recyclagepark naar de compostering nodig is. Volgens het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en vergelijkbaar bedrijfsafval  bedraagt de opslagtermijn op het recyclagepark voor fijn tuinafval maximum 1 week in de periode april-oktober. Het is belangrijk om deze termijn te respecteren. Ook op de compostering wordt de opslagtermijn best zo kort mogelijk gehouden. Volgens het lastenboek is de maximale opslagtermijn 2 weken.  

 

Meer info en ips om de buxusmot te bestrijden op http://www.velt.be/buxusmot of http://www.sosbuxumot.be