IMOG - 0800 99 827 - info@imog.be
Veel gestelde vragen rond Corona

Wordt mijn huisvuil nog opgehaald?

De ophaaldiensten van restafval, PMD, folies en papier & karton werken tot nader order hun rondes af, zoals voorzien op de ophaalkalender.

De levering van huisvuilzakken aan de verkooppunten gaat gewoon door. Hamsteren is niet nodig. Is je normale verkooppunten gesloten of de voorraad voorlopig op: hier vind je alle verkooppunten terug (ook supermarkten en voedingswinkels).

Heb je een diftarcontainer voor restafval: steek het afval dan zoveel mogelijk eerst in een zak vooraleer het in de container te deponeren.

Afvalzakken vormen geen extra risico. Coronavirussen verspreiden zich vooral via mensen en dieren, buiten het lichaam kunnen ze niet goed overleven.

Bied papieren tissues niet aan via het papier en karton, dit is restafval.  Besmette mensen vragen we om hun tissues nog eens in een apart zakje te verpakken om alle mogelijke risico’s op besmetting te vermijden.

Zijn de recyclageparken nog open?

Alle recyclageparken in de Imog regio openen terug vanaf dinsdag 7 april volgens de normale openingsuren. Er gelden echter strikte veiligheidsmaatregelen:

 • Breng enkel het hoogstnodige ! Stel je bezoek aan het recyclagepark uit als dat kan.  
 • Bij sommige gemeenten kan je enkel op reservatie terecht. Kortrijk, Kuurne hanteren een online reservatie. Bij Avelgem en Zwevegem reserveer je telefonisch. Raadpleeg hiervoor de communicatiekanalen van de stad of gemeente. Deze spreiding helpt een mix van verschillende leeftijden te vermijden.
 • Het aantal bezoekers dat gelijktijdig toegelaten wordt, is beperkt. Blijf tijdens het wachten in de wagen zitten. Is de wachtrij langer dan de openingstijd ? Kom dan later even terug.
 • Het bezoek is beperkt tot 15 min. Sorteer je afval goed op voorhand.
 • Rijrichting : kom via de rijrichting met de ingang rechts (voor een veilige wachtrij).
 • Breng je eigen handgel mee. Indien dit niet mogelijk is, was je handen thuis voor je vertrekt en als je thuiskomt.
 • Hou afstand (minstens 1,5m) tot de parkwachter en tot andere bezoekers. Respecteer het werk en de veiligheid van de recyclageparkwachters.
 •  Kom zoveel mogelijk ALLEEN. Maak er geen familie-uitstap van. De recyclageparkwachters en andere medewerkers mogen niet helpen bij het uitladen en wegbrengen van afval naar de containers en inzamelrecipiënten.
 •  Bij aanvoer van een betalende fractie : enkel elektronische betaling waar mogelijk.
 • Tijdelijk geen aanvoer van asbestcement. Alle beschermingsmiddelen werden gedoneerd aan de medische sector.
 • Kom je met de fiets of te voet, schuif dan gewoon aan in de wachtrij.
 • Inbreuken op veiligheid of sorteerregels worden beboet.

Mag ik nog gebruik maken van textielcontainers en glasbollen?

Jazeker, een verplaatsing naar een glasbol of textielcontainer is toegestaan. De glasbollen en textielcontainers worden geledigd zoals voorzien.

Kan ik asbestcementzakken afhalen of asbest aanvoeren ?

Neen, de impulsactie met bronophaling van asbestcement wordt uitgesteld, om de persoonlijke beschermingsmiddelen die hiervoor werden voorzien, te reserveren voor de medische sector. Je kan geen zakken aankopen of asbestcement aanvoeren naar het recyclagepark.

Wil je op de hoogte gehouden worden van de start van de inzamelactie asbestcement ? Stuur dan een mailtje naar communicatie@imog.be.

Kan ik nog een thuislevering van compost bestellen ?

Thuisleveringen van bestellingen zoals compost, … gaan door, maar worden niet prioritair behandeld en kunnen dus vertraging oplopen.

Mag ik als particulier nog zwerfvuil opruimen?

Particuliere zwerfvuilacties in groep zijn niet toegestaan. Het is toegestaan om, als je alleen, met één gezinslid of vriend(in) gaat wandelen, dit te combineren met het oprapen van zwerfvuil maar enkel in een hoeveelheid die de wandelaar zelf kan dragen. Het afval mag niet met de wagen opgehaald worden aangezien dit geen essentiële verplaatsing is. Daarbij is het wel belangrijk om niets op te rapen met onbeschermde handen. Gebruik daarom een grijper of draag hierbij altijd rubberen of latex handschoenen.

Is de kringloopwinkel open ?

Ja, sinds 11 mei zijn alle kring(loop)winkels van Herwin in Vlaanderen terug open. Hou je wel aan de veiligheidsmaatregelen die in de winkel geafficheerd worden. Is het te druk ? Kom dan later even terug.

Ik heb grof vuil staan, haalt men dit nog altijd op?

Bij hoogdringendheid kan je grof vuil laten afhalen op afroep. De ophaling gebeurt de eerste dinsdag van de maand. Dit is een betalende service: de transportkost bedraagt € 12, na de ophaling wordt er afgerekend aan €0,20 per ingezamelde kilo. Inschrijven tot de donderdagmiddag vóór ophaling en dat telefonisch via 0800/99827.

Ik heb een tuinafvalbak. Mag ik die nog buiten zetten?

Jazeker, de ophaling van de tuinafvalbakken verloopt voor onze abonnees normaal. Een abonnement aanvragen voor een tuinafvalbak kan nog steeds online via deze link.

Kan ik nog een groenzak of een puinzak bestellen?

Jazeker, verkoop van producten is terug mogelijk (compost, groenzak, puinzak, … zonder de verkoop van onze bigbags voor de huis-aan-huisinzameling van asbestcement) mits elektronische betaling. Meer info op : https://www.imog.be/diensten-en-educatie/voor-gezinnen/puinzak/

Wanneer de puinzak of de groenzak vol is, kan die  laten ophalen. Bel gratis 0800/99827 voor een afspraak.

In Kortrijk staat de groenkar op de inzamelpunten in Bissegem en Marke na afspraak : https://www.kortrijk.be/corona/afval . De compostpaviljoenen aan het Astridpark en Drie Hofsteden zijn tijdelijk gesloten.

Ik wil thuis mijn grasmaaisel verwerken. Wat kan ik er mee doen?

 1. Zet je grasmaaisel in als mulch voor je borders
 2. Ga voor (geïmproviseerd) mulchmaaien
 3. Verwerk je grasmaaisel in je thuiscompost
 4. Laat je gras eens wat langer groeien
 5. Kippen scharrelen graag rond in wat grasmaaisel

Lees het uitgebreide artikel op onze nieuwspagina.

Deze filmpjes helpen je alvast op weg.