IMOG - 0800 99 827 - info@imog.be
Bouwafval

Naam

Bouwpuin bestaat voor 90% uit beton-, metselwerk- en asfaltpuin. Dit wordt ook de steenachtige fractie genoemd. Daarnaast bevat het ook nog een restfractie, waaronder hout, kunststoffen, metaal, roofing, gips, kalk,... Om de recyclage mogelijk te maken, is het van belang dat deze steenachtige fractie zo zuiver mogelijk is. Verder kunnen kalk en keramiek voor verzakkingen zorgen indien ze hergebruikt worden in bepaalde toepassingen. Vandaar worden zaken zoals gipsplaten en roofing niet toegelaten bij het recupereerbaar bouwafval. Die worden afzonderlijk ingezameld via het niet-recupereerbaar inert materiaal.

Inzameling

Van storten tot recycleren

Doordat we steeds meer gaan renoveren, wordt minder vrije ruimte aangesneden in onze toch al over bebouwde regio. Keerzijde van de medaille is dat hierdoor heel wat bouwpuin vrijkomt. Jaarlijks produceren we zo'n 800 kg bouwafval per persoon. Vertaald naar Vlaanderen komt dit neer op 5 miljoen ton. Goed voor de oppervlakte van 10 voetbalvelden, 30 meter hoog. Omdat deze afvalberg veel te groot is om zomaar te storten - wat trouwens altijd de slechtst denkbare oplossing is - wordt al heel wat jaren gezocht naar mogelijke recyclagetoepassingen. Tegenwoordig wordt jaarlijks zo'n 87% van het bouwafval gerecycleerd, steeds met toepassingen in de (wegen)bouw. Samen met Denemarken en Nederland is Vlaanderen één van de koplopers op dit vlak.


Sorteerregels

Essentieel bij de sortering van bouw- en sloopafval op het containerpark is dat er enkele inerte materialen worden verzameld. Er is een container voor recupereerbaar materiaal. Alles dat geen steenachtig materiaal of beton is, wordt eruit geweerd. Verder is er ook een container voor de niet-recupereerbare materialen.

Recupereerbaar

Baksteenpuin, gevelstenen, natuursteen, beton, dakpannen, kiezels

Niet-recupereerbaar

Wc-potten, porselein en keramiek, gips/kalk

Horen thuis in de daartoe bestemde containers op het containerpark:

Hout
Papier
Karton
Kunststoffen
Metalen
Glas
Asbest

Horen thuis in de container 'te storten':

Asfaltpapier (roofing)
Asfaltbrokken
Golfplaten
Beton met betonijzers