IMOG - 0800 99 827 - info@imog.be
Batterijen

Naam

Een batterij is een elektrotechnische component waarin elektrochemische energie is opgeslagen die als elektrische energie geleverd kan worden. Bij een batterij worden via een chemische reactie aan de negatieve pool elektronen vrijgemaakt, terwijl aan de positieve pool op hetzelfde moment via een andere chemische reactie elektronen worden gebonden. Via een op de batterij aangesloten component (lampje, radio,...) kunnen nu de elektronen van de negatieve naar de positieve pool stromen en zo de component van stroom voorzien.

Recyclage

De vzw BEBAT (Fonds Ophaling Batterijen) werd opgericht in 1995 in het kader van de Belgische wet van 16/07/93 betreffende de zogenaamde milieutaksen en het amendement op die wet van 7/03/96. De vzw BEBAT is actief sinds begin 2006 en heeft tot doel alle types gebruikte accu's en batterijen te verzamelen om ze opnieuw een nuttige toepassing te geven. Sinds 2005 zamelt BEBAT ook zaklampen in om ze te recycleren. Ze gaat te werk onder toezicht van de federale staat en met de 3 gewesten en onderhoudt nauwe en constante betrekkingen met de overheid.

Deelname aan het BEBAT-systeem staat open voor alle maatschappijen die milieutaksen verschuldigd zijn op de batterijen, of die moeten voldoen aan de gewestelijke terugnameplicht. Zo dragen vandaag meer dan 800 ondernemingen actief bij tot de ontwikkeling van het opgezette inzamelprogramma.


Sorteerregels

Batterijen worden door BEBAT ingezameld in de erkende blauw tonnetjes en kartonnen inzamelkubusjes. Je vindt er op het containerpark, maar mogelijk ook op school en op het werk.

Ronde batterijen

Knoopbatterijen

Batterijen van weide-afsluitingen

Zaklampen