IMOG - 0800 99 827 - info@imog.be
Nieuws

Sluikstorters gefilmd!

07-12-2017

De strijd tegen zwerfvuil en sluikstort staat hoog op de agenda bij bestuur en burger. Imog bereidde een traject voor samen met haar gemeenten-vennoten tot het inzetten van camera’s in de strijd tegen deze kleine vormen van afval gerelateerde overlast: camera’s werden aangekocht, GAS-vaststellers opgeleid en samenwerkingsprotocollen en gemeenteraadsbeslissingen goedgekeurd. Tijd nu voor actie! Kruishoutem bijt de spits af.

Afvalintercommunale Imog start in december met de uitrol van het cameraproject, in samenwerking met de gemeenten en politiezones uit het werkingsgebied. De verplaatsbare camera wordt ingezet op bekende sluikstort hotspots en heeft als doel om de pakkans op heterdaadbetrapping te verhogen. Imog is trekker van het project, maar zonder onze partners bij de gemeenten en de politiezones kon dit nooit worden gerealiseerd.  Het project wordt op 8 december voorgesteld op het gemeentehuis van Kruishoutem.

 

Zwerfvuil en sluikstort komen steevast naar voor als grote ergernis bij de bevolking. Van de totale hoeveelheid afval in de openbare ruimte – volgens een studie van Ovam uit 2013 zo’n 25.000 ton – wordt 90% door de gemeenten opgeruimd. De jaarlijkse kostprijs om alle zwerfvuil en sluikstort op te ruimen werd toen op € 61,5 miljoen geschat. Behalve een vuil uitzicht en schade aan het milieu is er dus ook een grote economische kost.

 

Een geïntegreerde aanpak omvat 5-pijlers waarrond gewerkt wordt: Omgeving, Infrastructuur, Participatie, Sensibilisatie en Handhaving. Zo is er in Kruishoutem een netwerk van opruimvrijwilligers die gebied dekkend werken: een mooi voorbeeld van participatie Maar de laatste pijler: ‘het wijzen op de norm’ is een schakel die niet mag ontbreken. Heterdaad betrapping is echter zeer moeilijk en straffeloosheid leidt tot herhaling van afwijkend gedrag, dus een snelle maatschappelijke reactie op overlast gewenst. Met de inzet van camera’s willen we de pakkans verhogen

 

Recente evoluties in techniek en wetteksten, maken een toegevoegde waarde vanuit de intercommunale mogelijk. We maken gebruik van de nieuwste cameratechnologie voor dit project. Camera’s die slechts twee à drie jaar geleden voor hetzelfde doel zouden zijn aangekocht, hadden absoluut niet dezelfde mogelijkheden qua rekenkracht of beeldkwaliteit. Aanpassingen in de GAS-reglementering (gemeentelijke administratieve sancties) maken trouwens mogelijk dat er intergemeentelijke vaststellers worden ingezet.  De voordelen van de schaalgrootte van de intercommunale werking situeren zich zowel financieel - niet iedere gemeente of politiezones moet apart camera’s aankopen- als in verdeling van de werklast door de uitbreiding van intergemeentelijke vaststellers (plaatsen, bekijken beelden, opmaak bestuurlijk verslag, …)

 

Het toestel kostte bij aankoop € 7.840 excl., met extra dummy-camera, bevestigingsstukken voor verharde ondergrond, extra batterij-unit, betere lens (3MP i.p.v. 2MP). In afwachting van nieuwe mogelijkheden tot subsidies werd dit eerste systeem volledig gefinancierd met eigen middelen. Middels nieuwe financieringsmogelijkheden zou het interessant zijn om het aantal camera’s op korte termijn uit te breiden. Tijdens de eerste 100 weken van het project zullen wij bijhouden wat de reële kostprijs is van alle personeelskosten die met de camera te maken hebben (beelden bekijken, bestuurlijke verslagen maken, camera installeren/ophalen,…).

 

 

 

 

 

 

 

 

Op vrijdag 8 december om 9u30 vindt een persmoment plaats in het gemeentehuis van Kruishoutem, waar het project uitgebreid wordt voorgesteld en waarna de eerste plaatsing van de camera plaats zal vinden. De administratieve geldboete kan oplopen tot € 350 mogelijks verhoogd met de opruimkosten van de gemeente.