IMOG - 0800 99 827 - info@imog.be
Nieuws

Imog ondertekent Charter Duurzame Logistiek

02-10-2017

Het VIL (Vlaams Instituut voor Logistiek) wil als speerpuntcluster met zijn activiteiten de competitiviteit van de bedrijven in de logistieke sector verhogen door duurzame en innovatieve concepten en technologieën te implementeren.

De raad van bestuur besliste in juni vorig jaar in het kader van Lean & Green het engagement aan te gaan om de CO2-uitstoot bij inzameling op 5 jaar tijd  met 20% te laten dalen. Dat Imog zich tot de Lean & Green koplopers mag rekenen, betekent dat duurzaam ondernemen in het algemeen en duurzame logistiek in het bijzonder hoog in het vaandel wordt gedragen, werd opgemerkt door het VIL. (Vlaams Instituut voor de Logistiek)

 

Het VIL wil als Speerpuntcluster met zijn activiteiten de competitiviteit van de bedrijven in de logistieke sector verhogen door duurzame en innovatieve concepten en technologieën te implementeren. “Duurzaamheid” is één van de thema’s waar de komende jaren wordt op ingezet. Vlaanderen moet (volgens het VIL) het toonbeeld worden voor duurzame handel en logistiek.

Om deze doelstelling te verwezenlijken rekent het VIL ook op de bedrijven zelf.

 

-      Gezien Imog duurzaamheid erkent als één van de fundamentele waarden van succesvol en verantwoord ondernemen;

-      gezien duurzame logistiek op een proactieve manier wordt geïntegreerd in de bedrijfsvoering

-      Gezien dit geheel past binnen onze visie, missie en strategie;

 

Daarom ondertekende Imog het VIL Charter Duurzame Logistiek

Imog erkent duurzaamheid als één van de fundamentele waarden van succesvol en verantwoord ondernemen en verbindt er zich toe om duurzame logistiek op een proactieve manier te integreren in haar bedrijf.

Er wordt gestreefd naar economische rentabiliteit (profit) met het nodige respect voor de mens (people) en zijn omgeving (planet). Bij de uitvoering van logistieke operaties zullen voldoende inspanningen worden geleverd om:

- energieverbruik te rationaliseren en groene energie te gebruiken war mogelijk

- emissies te beperken (zowel naar luchtkwaliteit als naar klimaatopwarming)

- negatieve impact op mobiliteit te minimaliseren (congestie)

- geluidshinder te beperken  

- verantwoord met grondstoffen en afval om te gaan (circulaire economie)