IMOG - 0800 99 827 - info@imog.be
Nieuws

CNG tanken bij Imog

18-08-2017

CNG staat voor ‘samengeperst natuurlijk gas’. Het is dan ook de samengeperste variant van het aardgas dat we kennen voor huishoudelijk gebruik. Aardgas voor voertuigen wordt geproduceerd door aardgas te comprimeren tot een druk van 250 bar. Dat gecomprimeerde gas is niet alleen veel goedkoper, het is ook schoner en minder belastend voor het milieu

• Aardgas voor voertuigen is aanzienlijk goedkoper dan traditionele brandstoffen zoals benzine en diesel. Aan de pomp betaalt u voor een kg aardgas al snel 30 tot 40 % minder dan voor een liter diesel. Een kilogram hoogcalorisch aardgas heeft bovendien de energiewaarde van 1,3 liter diesel.

• Door zijn schone verbranding laat aardgas niet alleen in de buitenlucht, maar ook in de motor minder schadelijke stoffen achter. Minder afzet van schadelijke stoffen in de motor betekent minder onderhoudskosten. Een aardgasmotor gaat ook duidelijk langer mee dan een diesel- of benzinemotor.

• 95% minder uitstoot van fijn stof. De uitstoot van koolmonoxide en stikstofoxide wordt met meer dan 50 % verminderd. Rijden op aardgas vermindert de CO2 uitstoot in de hele keten, van productie tot de uitlaat met 12% t.o.v. diesel en 27% t.o.v. benzine. Geen roet, geen uitstoot van kankerverwekkende stoffen, geen uitstoot van benzeen.

Imog heeft een volledig uitgebouwde CNG installatie aan de Kortrijksesteenweg, 24u/24u, 7d/7d beschikbaar, ook voor particuliere gebruikers.